CRPKE ZA VODOVOD I ODVODNJU

Primjene u vodoopskrbi:

  • crpljenje podzemnih voda
  • transport voda
  • uređaji za tretman pitkih voda
  • hidrostanice
  • navodnjavanje

Primjene u odvodnji:

  • gradska kanalizacija i odvodnja
  • industrijska kanalizacija i odvodnja
  • uređaji za tretman otpadnih voda
  • kućna kanalizacija
  • drenaža