KANALIZACIJSKI POKLOPCI I METALNA GALANTERIJA

Lijevano željezni kanalizacijski poklopci

 • kanalizacijski poklopci su primjereni za ugradnju na:
  kolnike, nogostupe, parkirališta, zračne i trajektne luke, tuneli i mostovi
 • proizvedeni su i certificirani u skladu sa standardom EN 124:2005

Kanalizacijski poklopac  REXESS, klase D400, četvrtasti okvir – sigurnosni – neventilirajući

AxA C O H E F Ukupna težina Težina poklopca Pakiranje Reference
mm mm mm mm mm mm kg kg
850×850 645 608 100 92 22 65,0 31,5 10 CDRK60MY

Materijal i obloga:

 • Okvir i poklopac izrađeni su od nodularnog lijeva prema normi EN GJS 400-15: obloga na vodenoj bazi
 • Prsten od PEPP

Područje primjene

 • Grupa 4 (klasa D 400) prema normi EN124: kolnici (uključujući pješačke zone), zaustavne trake i parkirališta, za sve tipove  cestovnih vozila
 • Normalan intezitet cestovnog prometa i periodični kontrolni pregledi

Osnovne tehničke karakteristike:

 •   Automatsko zaključavanje pomoću šarke od nodularnog lijeva
 • Poklopac na šarke, otvara se do kuta od 110°, kod zatvaranja blokira se pri kutu od 90°
 • Zamjenjiv poklopac sa ventilirajućom varijantom
 • Optimizirani okvir za posteljicu kolnika
 • Mogućnost izbora sustava zaključavanja
 • Mogućnost dodatnog protuprovalnog klina na poklopac koji onesposobljava funkciju   blokiranja pri kutu od 90°

Kanalizacijski poklopac  REXESS, klase D400, okrugli okvir ø 785   – sigurnosni – neventilirajući

A C O H E Ukupna težina Težina poklopca Pakiranje Reference
mm mm mm mm mm kg kg
785 645 608 104 92 54,3 31,5 10 CDRK60FYX44

Osnovne tehničke karakteristike:

 • Automatsko blokiranje pomoću šarke od nodularnog lijeva
 • Poklopac na šarke, otvara se do kuta od 110°, pri zatvaranju blokira se pri kutu od 90°
 • Zamjenjiv poklopac s ventiliranom varijantom
 • Optimizirani okvir za posteljicu kolnika
 • Opcijski sustav zaključavanja
 • Opcijski poklopac sa žlijebom kao zaštitom od otuđivanja (onesposobljava funkciju blokiranja pri kutu od 90°)

katalog poklopaca proizvođača SAINT-GOBAIN PAM možete preuzeti na linku:
http://docs.ecatalog.pamline.com/pieces_voirie/en_GB/files/assets/common/downloads/publication.pdf