POSTROJENJA ZA TRETMAN VODA


Odgovornost za okoliš znači također i zaštitu voda

Naše rijeke, jezera, more te izvori pitke vode su izloženi raznim zagađenjima. Jedno od najznačajnijih je zagađenje uzrokovano upuštanjem otpadnih voda. Zadovoljavajuća zaštita se može osigurati jedino pročišćavanjem otpadnih voda. Današnji tehnološki napredak nudi širok spektar rješenja koja nadilaze klasične postupke pročišćavanja.

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda  osiguravaju ispuštanje čiste vode u prijemnike kao što su rijeke ili more. Dodatno, kombiniranjem naprednih tehnologija pročišćavanja, olakšavaju korištenje pročišćene vode u industriji i komunalnom gospodarstvu.

AQUA – PROMET d.o.o. je svjestan važnosti građenja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, te svojim sudjelovanjem ulaže napore u njihovoj realizaciji kroz suradnju sa svojim partnerima.

Suradnja,  putem ekskluzivnog partnerskog odnosa sa renomiranim tvrtkama kao što su:

Va Tech Wabag iz Austrije, osigurava realizaciju najsloženijih postrojenja za pročišćavanja otpadnih voda bilo da one potjeću iz industrije ili iz naselja i gradova.Time se osigurava spektar optimiziranih rješenja od omekšavanja vode do skoro potpunog uklanjanja hranjivih tvari.

Osnovne, ključne korištene tehnologije uključuju jedno i dvo-stupanjski proces sa aktivnim muljem, biofiltraciju, tehnologiju sa lebdećim slojem i tehnologiju sa aktivnim membranama kao što su:

ECOFLUID grupa iz Češke osigurava realizaciju projekata rekonstrukcije postojećih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda primjenom postupka USBF – Biološka filtracija u lebdećem sloju mulja. Postupak je razvijen od strane čeških znanstvenika I ima prednosti u odnosu na ostale postupke :

Niski investicijski troškovi – zahvaljujući smanjenoj potrebnoj površini zemljišta kao i volumena potrebnog za USBF biološki postupak,
Niski troškovi rada – zahvaljujući jednostavnom i samo-regulirajućem postupku kao i smanjenom broju elektro-mehaničke opreme,
Prilagodljiva gradnja – USBF tehnologija je najprikladnija za proširenja postojećih zastarjelih postrojenja koja više ne zadovoljavaju standarde zakonske regulative. Ugradnjom USBF tehnološke opreme u bazene postojećeg uređaja postiže se tražena kvaliteta i kvantiteta pročišćene vode bez gradnje novih bazena,
Neograničen kapacitet – USBF tehnologija je primjenjiva na male uređaje za obiteljske kuće pa sve do velikih industrijskih ili gradskih postrojenja