REVIZIJSKA OKNA

PP, PE, GRP REVIZIJSKA OKNA

Temeljni zahtjev svakog sustava za odvodnju otpadnih voda jest njegova vodonepropusnost čime se omogućuje prevencija negativnog učinka na čovjekov okoliš. Stoga nam je potpuno jasno da se u izgradnji sustava odvodnje polaže vrlo velika pažnja pri odabiru materijala koji se ugrađuje.
Revizijska okna se proizvode u dimenzijama nazivnih promjera od DN 600, DN 800, DN 1000 kao standardni proizvod za glavne kanale. Za okna kućne kanalizacije u ponudi imamo i okna manjeg nazivnog promjera.

REVIZIJSKA BETONSKA OKNA

Betonska montažna okna sa ili bez ugrađenog plastičnog dna (kinetom) za prihvat svih profila i vrsta, te priključcima za cijevi pod točnim kutom koji je definiran projektom, ugrađenim plastificiranim aluminijskim penjalicama, kao i svim brtvenim materijalom koji u potpunosti zadovoljava normu HRN EN 1917.

Sustav odvodnje čini skup građevinskih objekata koji služe za što brže odstranjivanje otpadnih voda iz čovjekove neposredne okoline i njihovo odvođenje do uređaja za pročišćavanje ili direktnog ispusta u odgovarajući prijemnik.

Kanalizacijski betonski sustav sastoji se od baze sa ugrađenim plastičnim dnom (kinetom) ili betonskim dnom (kinetom), vertikalnim nastavcima i konusnim završetkom ili AB pločom.

U svojem prodajnom programu imamo KBS ø 800, ø 1000, ø1200, ø 1500 za prihvat različitih vrsta cijevi i dimenzija.

U skladu sa normom HRN EN 1917:2005 i  HRN EN 1917.2005/Ispr.1:2008. Betonska montažna okna sa svojim svojstvima zadovoljavaju moguću pojavu podzemnih voda te su sigurna od dodatnih konstruktivnih oštećenja i pomicanja uslijed pojave sile uzgona, te zbog toga nije potrebno ugrađivati betonske utege kao ni rasteretne AB prstenove.

Prilikom postave betonskog montažnog okna nema nikakvih dodatnih konstrukcijskih radova, samim time skraćuje se vrijeme ugradnje i montaže okana. Te sa svim svojim svojstvima zadovoljavaju uvjete koje garantiraju vodonepropusnost sa  svojim brtvenim elementima.

Prilikom pojave kaskadnih okana u mogućnosti smo izvesti kaskadu pod bilo kojim kutem i visinom kako je traženo u projektu.